O nás

Soukromé jesličky Budulínek najdete v Ostravě – Mariánských Horách na Zelené ul. v prostorách přízemí mateřské školky, kterou ze tří čtvrtin obklopuje klidné prostředí městského parku.

Fungujeme již od roku 2010 a průběžně po celý kalendářní rok tedy dle potřeb rodičů přijímáme děti ve věku od 0 do 4 let.

Nabízíme prostory s velkou barevnou hernou, která slouží pro všechny děti, které se chtějí pobavit a naučit se lehkou formou hry plno nového s věkově blízkými kamarády.

Zaručíme Vašemu dítěti kvalifikovanou péči v příjemném a klidném prostředí se spoustou hraček, z jídelny můžeme vyjít na venkovní chráněnou terasu, vybavenou zastíněným pískovištěm, v létě využíváme bazének s malou skluzavkou a stříkající fontánky včetně vodní mlhy nás příjemně osvěží v letních dnech. Celoročně máme k dispozici velkou nedávno zrekonstruovanou zahradu MŠ s mnoha herními prvky, kterou obklopuje vzrostlý a udržovaný park.

Naše jesličkové děti mají v oddělené spací místnosti ČISTIČKU VZDUCHU S IONIZÁTOREM S LÉČIVOU TECHNOLOGIÍ NEWGEN MEDICALS. Vzduch jako u moře, v lese nebo po bouřce. Pročištěný vzduch bez prachu, virů, pylů a bakterií. Navíc nám jej obohatí o cenné záporné ionty, které mají vliv také na soustředěnost. Na rozdíl od čerstvého vzduchu v místnosti, často obsahuje 10-20krát nižší koncentraci nežádoucích iontů.
Čistička vzduchu nám zajistí zdravější vnitřní vzduch, negativní ionty zlepší oběh kyslíku v krvi a lepší komfort spinkání. 🙂 

Čemu se věnujeme?

Příjmáme děti od 0 do 4 let

Kvalifikovaně pečujeme o děti ve věku od 0 do 4 let v denním režimu.

Podporujeme pohyb a tvořivost

Děti si hrají, kreslí, malují, modelují, zpívají, tančí, cvičí, jak při pobytu v prostorné herně tak na zahradě.

Pečujeme o rozvoj řeči.

Hravou formou za pomoci říkadel, obrázků a knížek rozvíjíme komunikační dovednost dětí.

Pro děti vytváříme zábavné programy, které je nejen baví, ale rozšiřují jejich dovednosti, motoriku, rozumový vývoj a učí je životu v kolektivu. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvídavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Děti seznamujeme s přírodou, hudbou, životním prostředím, předměty a jejich vlastnostmi. Vycházíme z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Prvními krůčky jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry a hry na hudební nástroje.

Další náplní je tělesná výchova, ve které se zaměříme na zdravotní cviky, chůzi, lezení, skoky a obratnost. 

Od září 2021 nabízíme možnost dětských plaveckých kurzů s dopravou v ceně kurzu.

Dále máme možnost využití solné sauny jedenkrát týdně dle domluvy přímo v objektu naší MŠ.

Zaměřujeme se i na výtvarnou a pracovní činnost. Děti pracují se stavebnicemi, papírem, plastelínou, pastelkami, lepidlem atd.

V MŠ nás pravidelně navštěvují i různé divadelní soubory s pohádkovým nebo karnevalovým představením pro děti.

Denní program

7:00 – 8:45
Příchod dětí do jeslí. Ranní hry dle přání a volby dětí. 
9:00 – 9:30
příprava ke svačince, hygiena, svačinka (nácvik sebeobsluhy), poté opět hygiena
10:00 -11:30
Dopolední zaměstnání (tvoříme pro radost,učíme se, pracujeme s nejrůznějším materiálem..)
Výchovná činnost (tanec, hudba, dětské hudební nástroje, zpěv, básničky, pohybové hry,
didaktické hry – obrázky, tvary, spojení spontánní dětské činnosti s cílevědomým učením,
sociální hry – rozvoj sebepoznání, vzájemné pozitivní hodnocení)

11:45 -12:00
příprava k obědu, hygiena, oběd ( nácvik sebeobsluhy)
12:15 -12:30
příprava na odpolední klid, hygiena
12:30 – 14:30
odpolední klid 

14:30 – 15:00     
Hygiena, svačinka.
15:00 – 17:00     
Program her a činností ve skupinách i individuálně, volné hry, kreslení. V případě pěkného počasí pobyt na zahradě.
Odchod domů.

 

Jak se příhlásit?

Přihlásit se můžete v průběhu celého roku. Jesličky jsou v provozu po celý rok i během měsíců červenec a srpen. Po předchozí telefonické domluvě se k nám můžete přijít podívat. Obdržíte závaznou přihlášku a ostatní podklady k přijetí dítěte do jesliček.

  • Možnost pravidelné denní docházky od 7:00 do 17:00
  • Typy permanentek 1x týdenní až 4 x týdenní vstupy 
  • Možnost hodinového vstupu dle domluvy

Pro děti také nabízíme půjčovnu karnevalových kostýmů.

Kontakt

Kontakt

Adresa

Zelená 73A Ostrava - Mariánské Hory 70900

Email
Telefon

Severéni Petra

tel.: +420 605 884 207

Teichmanová Jana

tel: +420 602 519 767

Dopravní obslužnost
Autem lze parkovat před bránou MŠ
MHD – linka č.35 a č.39 zastávka „Zelená“

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu: Podpora provozu Dětské skupiny Budulínek II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016221
Příjemce dotace:   Jesle – Budulínek, z.s.
Harmonogram projektu: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2022 (24 měsíců)
Popis projektu: Podpora provozu zařízení péče o děti předškolního věku – Dětské skupiny Budulínek
Místo realizace: Zelená 73a, Ostrava – Mariánské Hory
Cíl projektu: Rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.